เลือกเมนูที่ต้องการ :
>พ.ร.บ. รถยนต์< >พ.ร.บ. จักรยานยนต์< >ประกันภัยมอเตอร์ไซค์ ดับเบิ้ลคุ้ม< >ประกันภัยสุขภาพเด็ก< >มะเร็งใจป้ำ<
>ประกัน Tip ชดเชย ชัวร์< >ทิพยโควิด แคร์< >วิริยะโควิดโปรเทค< >ประกันอัคคีภัย< >กรมธรรม์ประกันบ้านสุขใจ<
>ประกันภัยอุบัติเหตุ59บาท< >ประกันภัย 100 บาท< >ประกันภัย 200 บาท< >ประกันภัย 222 บาท< >ประกันอุบัติเหตุคนพิการ<
>ประกันเดินทาง (ต่างประเทศ)<
ประกันภัยสุขภาพเด็ก เด็ด เด็ด 7 โรค
วันเริ่มขาย
 • 15 พฤษภาคม 2563

ค่าเบี้ยประกัน

 • ทารกแรกเกิด - 14 ปี เบี้ยประกันภัย  899 บาท/ปี
 • อายุ 15 - 70 ปี เบี้ยประกันภัย 499 บาท/ปี
เงื่อนไขการรับประกันภัย
 • ผู้เอาประกันภัย ต้องมีสัญชาติไทย ตั้งแต่อายุแรกเกิด ถึง 70 ปี สามารถต่ออายุได้ ถึง 100 ปี
 • ผู้ปกครองซื้อแทนบุตรที่ยังไม่มีบัตรประชาชนได้ โดยใช้บัตรประชาชนของผู้ปกครอง
 • ซื้อกรมธรรม์ 1 คน / 1 ฉบับ
 • ระยะเวลารอคอย 15 วัน หลังจากที่กรมธรรม์มีผลบังคับใช้เป็นครั้งแรก
 • คุ้มครองโรคไข้หวัดใหญ่, โรคมือ เท้า ปาก หรือโรคติดต่อที่มียุงเป็นพาหะ 5 โรค ได้แก่ โรคไข้เลือดออก, โรคติดเชื้อไวรัสซิกา, โรคไข้สมองอักเสบ เจอี, โรคไข้ปวดข้อยุงลาย หรือ โรคชิคุนกุนยา, โรคไข้จับสั่น (Malaria) หรือไข้ป่า
 • การจ่ายผลประโยชน์ของแต่ละความคุ้มครองแต่ละโรคชดเชย 1 ครั้งตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย *

ความคุ้มครอง

คุ้มครอง 7 โรค

1. โรคไข้หวัดใหญ่
2. โรคมือ เท้า ปาก
3. โรคติดต่อที่มียุงเป็นพาหะ 5 โรค

 • โรคไข้เลือดออก
 • โรคติดเชื้อไวรัสซิกา
 • โรคไข้สมองอักเสบ เจ อี
 • โรคไข้ปวดข้อยุงลาย หรือ โรคชิคุนกุนยา
 • โรคไข้จับสั่น หรือ ไข้ป่า

 • ข้อยกเว้นไม่รับประกันภัย
 • โรคเอดส์ หรือกามโรคหรือโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
 • การเป็นโรคใดๆ ดังกล่าวของผู้เอาประกันภัยอันเป็นผลมาจากการติดยา หรือสารเสพติด หรือแอลกอฮอล์
 • การตรวจรักษาที่ไม่ใช่แผนปัจจุบัน รวมถึงแพทย์ทางเลือก

 • วิธีการชำระค่าเบี้ยประกันภัย/ช่องทางการชำระ
 • เงินสด ผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส
 • Redeem Point ALL Member

 • ระยะเวลาคุ้มครอง : 1 ปี
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
 • โทร 02-826-7788 ทุกวัน 24 ช.ม.
 • Email : csinscc@counterservice.co.th

  บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด ใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัย
  เลขที่ ว00001/2556

FAQ  ประกันภัยสุขภาพเด็ก เด็ด เด็ด 7 โรค

คำถาม : กรณีเป็นโรคไข้หวัดใหญ่ ทางโรงพยาบาลให้แอดมิท 4 วัน จะได้เงินส่วนไหนบ้างหรือไม่
ตอบ : ได้รับ ข้อ 2 ผลประโยชน์ชดเชยรายวัน กรณีเป็นคนไข้ใน จะได้รับผลประโยชน์จำนวนเงินคือ 500* 4 วัน = 2,000 บาท ความคุ้มครองดังกล่าวจะสิ้นสุดทันที

คำถาม : กรณีเป็นโรคไข้เลือดออกแล้วอีก 3 เดือนเป็นโรคไข้สมองอักเสบ เจ อี  จะได้เงินปลอบขวัญส่วนที่ 1 และเงินชดเชยรายวันหรือไม่
ตอบ : ไม่ได้รับความคุ้มครองแล้ว เนื่องจากลูกค้าได้เคลมกลุ่มโรคติดต่อที่มียุงเป็นพาหะไปแล้ว ตามเงื่อนไข ชดเชย 1 ครั้ง/โรค ตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย

คำถาม
: กรณีเป็นโรค มือ เท้า ปาก แอดมิท 5 วัน จะได้เงินส่วนไหนบ้าง
ตอบ : ได้รับผลประโยชน์ข้อ 1 ผลประโยชน์ชดเชยปลอบขวัญ จำนวนเงิน 25,000 บาท  และข้อ 2 ผลประโยชน์ชดเชยรายวัน จำนวนเงิน 500* 5 วัน = 2,500 บาท รวมผลประโยชน์ทั้งสิ้น 27,500 บาท ความคุ้มครองดังกล่าวจะสิ้นสุดทันที

คำถาม
: กรณีเป็นโรคไข้หวัดใหญ่ แอดมิท 5 วัน  ผ่านไป 2เดือน เป็นโรคไข้หวัดใหญ่อีก ต้องแอดมิทอีก 5 วันจะได้เงินส่วนไหนบ้าง
ตอบ : ไม่ได้รับความคุ้มครองแล้ว เนื่องจากลูกค้าได้เคลมโรคไข้หวัดใหญ่ไปแล้ว ตามเงื่อนไข ชดเชย 1 ครั้ง/โรค ตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย ความคุ้มครองดังกล่าวจะสิ้นสุดทันที

คำถาม
: กรณีเป็นไข้เลือดออก แอดมิท 3 วัน ต่อมาอีก 1 เดือน เป็นโรคไข้จับสั่น แอดมิดอีก 2 วัน จะได้เงินส่วนไหนบ้าง
ตอบ : ลูกค้าจะได้รับเงินรายวันกรณีนอนพักรักษาตัวในรพ. 3 วัน จำนวนเงิน 500* 3 วัน = 1,500 บาท ความคุ้มครองดังกล่าวจะสิ้นสุดทันที (เฉพาะชดเชยรายวันกลุ่มโรคติดต่อที่มียุงเป็นพาหะ) ส่วนเงินปลอบขวัญไข้เลือดออกไม่ได้เพราะไม่เข้าหลักเกณฑ์จะต้องนอน รพ.ไม่น้อยกว่า 5 วัน แต่หลังจากนั้นหากเป็นกลุ่มโรคติดต่อที่มียุงเป็นพาหะอีก บริษัทจะจ่ายให้เฉพาะเงินปลอบขวัญโดยผู้เอาประกันภัยจะต้องนอน รพ.ไม่น้อยกว่า 5 วัน ทั้งนี้หากเคลมเรียบร้อยแล้ว ความคุ้มครองดังกล่าวจะสิ้นสุดทันที

คำถาม
: กรณีเป็นโรคมือเท้าปาก แอดมิท 2 วัน ต่อมาอีก 5 เดือน เป็นโรคไข้หวัดใหญ่  แอดมิทอีก 5 วัน จะได้เงินชดเชยหรือไม่
ตอบ : โรคมือเท้าปาก ได้รับ ข้อ 2 ผลประโยชน์ชดเชยรายวัน กรณีเป็นคนไข้ใน จะได้จำนวนเงินคือ 500* 2 วัน = 1,000 วัน ความคุ้มครองดังกล่าวจะสิ้นสุดทันที

ส่วนโรคไข้หวัดใหญ่ ได้รับข้อ 1 ผลประโยชน์ชดเชยปลอบขวัญ จำนวนเงิน 25,000 บาท  และ ข้อ 2 ผลประโยชน์ชดเชยรายวัน รายวัน จำนวนเงิน 500* 5 วัน = 2,500 บาท รวมผลประโยชน์ทั้งสิ้น 27,500 บาท ความคุ้มครองดังกล่าวจะสิ้นสุดทันที

คำถาม
: ผู้เอาประกัน อายุ 14 ปี  4 เดือน ต้องการซื้อกรมธรรม์จะจ่ายเท่าไหร่
ตอบ : 499 บาท เพราะทางระบบ BKI จะนับเป็น Next Birthday โดย 14 ปี 4 เดือนระบบจะคำนวณเป็นอายุ 15 ปี

คำถาม : เงินชดเชยรายวัน หากต้องแอดมิท 45 วัน จะได้รับเงินเท่าไหร่
ตอบ : ข้อ 2 ผลประโยชน์ชดเชยรายวัน กรณีเป็นผู้ป่วยใน คุ้มครองสูงสุด 30 วัน นับจากวันแรกที่เข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน วันละ 500 บาท คุ้มครอง 30 วัน = 15,000 บาท

คำถาม
: คนเป็นโรคประจำตัวใด ที่ไม่สามารถซื้อประกันได้
ตอบ : ข้อยกเว้น

 • โรคเอดส์ หรือกามโรคหรือโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
 • การเป็นโรคใดๆ ดังกล่าวของผู้เอาประกันภัยอันเป็นผลมาจากการติดยา หรือสารเสพติด หรือแอลกอฮอล์
 • การตรวจรักษาที่ไม่ใช่แผนปัจจุบัน รวมถึงแพทย์ทางเลือก

คำถาม : โรงพยาบาลประเภทใดที่สามารถเข้ารับการรักษา และต้องใช้ติดต่อเคลมประกันอย่างไร
ตอบ : โรงพยาบาล / สถานพยาบาลเวชกรรม ภาครัฐหรือภาคเอกชน ที่ได้รับอนุญาตจดทะเบียนดำเนินการตามกฎหมายของอาณาเขตนั้น ผู้เอาประกันภัยจะต้องติดต่อเข้ามายังบริษัท พร้อมด้วยเอกสารที่ใช้ประกอบการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน มีดังนี้

 • แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนของบริษัท
 • ใบรายงานแพทย์ที่ระบุอาการสำคัญ ผลการวินิจฉัย และการรักษา
 • ผลการตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ
 • เอกสารอื่น ๆ ที่บริษัทร้องขอเพิ่มเติม

คำถาม : หากเป็นโรคใดโรคหนึ่งตามที่ระบุ ภายในระยะเวลา 15 วันแรกหลังจากที่ได้ซื้อประกันภัย
ตอบ : กรมธรรม์จะไม่คุ้มครองภายในระยะรอคอย 15 วันแรก หากเป็นโรคใดโรคหนึ่งตามที่ระบุ หลังจากวันที่ซื้อแล้ว 15 วัน กรมธรรม์จะให้ความคุ้มครองตามเงื่อนไขกรมธรรม์

คำถาม : กรณีที่เป็นโรคใดโรคหนึ่งตามที่ระบุ ได้มีการแอดมิทที่รพ. และกลับมาพักรักษาตัวที่บ้านต่อ กรมธรรม์จะให้ความคุ้มครองอย่างไร
ตอบ : กรมธรรม์จะจ่ายผลประโยชน์ ชดเชยปลอบขวัญ และชดเชยรายวัน ให้กับผู้เอาประกันภัย กรณีได้เข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาล หรือ สถานพยาบาล ในฐานะผู้ป่วยในเท่านั้น กรณีผู้เอาประกันภัยเป็นโรคใดโรคหนึ่ง และพักรักษาตัวที่บ้าน กรมธรรม์จะไม่ได้ให้ความคุ้มครอง เช่น หากผู้เอาประกันภัย รักษาตัวในฐานะผู้ป่วยในที่โรงพยาบาล 5 วัน และกลับมาพักรักษาที่บ้านต่ออีก 7 วัน กรมธรรม์จะชดเชยให้สำหรับ 5 วันที่รักษาตัวในพยาบาลเท่านั้น