เลือกเมนูที่ต้องการ :
>พ.ร.บ. รถยนต์< >พ.ร.บ. จักรยานยนต์< >ประกันเดินทาง (ในประเทศ)< >ประกันเดินทาง (ต่างประเทศ)< >มะเร็งใจป้ำ<
>ประกัน Tip ชดเชย ชัวร์< >ประกันซุปเปอร์พีเอ< >ประกันอุบัติเหตุห่วงใย< >ประกันรถจักรยานยนต์< >ปลอบใจคนชน<
>ประกันภัย30บาท< >ประกันภัย 100 บาท< >ประกันภัย200< >ประกันภัย 222 บาท< >ประกันอัคคีภัยแบบประหยัด<
>ประกันอุบัติเหตุคนพิการ< >เมืองไทยสุดคุ้ม< >เมืองไทยยิ้มแฉ่ง< >ประกันภัยอุบัติเหตุ59บาท< >กรมธรรม์ประกันบ้านสุขใจ<

กรมธรรม์ประกันภัย 222 (ไมโครอินชัวรันส์)
วันเริ่มขาย
 • ตั้งแต่ 10 เมษายน 2561 เป็นต้นไป
กลุ่มเป้าหมาย
 • ลูกค้าอายุตั้งแต่ 20 ปี ถึง 60 ปีบริบูรณ์
พันธมิตรทางธุรกิจ
 • บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต
 • บมจ.กรุงเทพประกันภัย
 • บมจ.ประกันภัยไทยวิวัฒน์
 • บมจ.เมืองไทยประกันภัย
 • บมจ.ธนชาตประกันภัย
ผลิตภัณฑ์

ข้อตกลงคุ้มครอง

จำนวนเงินเอาประกันภัย (บาท)

ข้อ 1. ผลประโยชน์การเสียชีวิต การสูญเสียมือ เท้า  การสูญเสียสายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง เนื่องจากอุบัติเหตุ ไม่รวมการถูกฆาตกรรมลอบทำร้ายร่างกายและ/หรือ อุบัติเหตุขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์

100,000

ข้อ 2.ผลประโยชน์การเสียชีวิต การสูญเสียมือ เท้า การสูญเสียสายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง จากการถูกฆาตกรรมลอบทำร้ายร่างกาย และ/หรือ อุบัติเหตุขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์

50,000

ข้อ 3. ผลประโยชน์ค่าใช้จ่ายในการจัดการงานศพกรณีเสียชีวิตจากการเจ็บป่วย (ยกเว้นกรณีเสียชีวิตจากการเจ็บป่วยภายใน 120 วันแรก นับจากวันเริ่มต้นระยะเวลาประกันภัย)

5,000

ข้อ 4. ผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุตามจำนวนที่จ่ายจริง ไม่รวมค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการจ้างพยาบาลพิเศษ อุปกรณ์ค้ำยันต่างๆ (ยกเว้นไม้ค้ำยัน) รถเข็นผู้ป่วย อวัยวะเทียมภายนอกร่างกาย ค่ารักษาพยาบาลโดยแพทย์ทางเลือก (Alternative Medicine) การฝังเข็ม

5,000

เบี้ยประกันภัยรวม 222 บาท/ปี

เงื่อนไขการรับสิทธิ์ฟรีประกันภัย / คุณสมบัติผู้มีสิทธิรับความคุ้มครอง ซื้อได้ไม่เกินคนละ 2 กรมธรรม์เท่านั้น โดยนับจำนวนรวมกับกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุปีใหม่สุขใจ พลัส (ไมโครอินชัวรันส์) กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุสงกรานต์สุขใจ พลัส (ไมโครอินชัวรันส์) กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุวันประกันภัยสุขใจ พลัส (ไมโครอินชัวรันส์) ที่มีผลบังคับอยู่ด้วย หากมีการซื้อเกินจะได้รับความคุ้มครอง 2 กรมธรรม์แรก ผู้รับประกันภัยรายหลังจะคืนเบี้ยประกันภัยเต็มจำนวนให้แก่ผู้เอาประกันภัย/ผู้รับประโยชน์์
การเรียกร้องสินไหมทดแทน >> ส่งเอกสารขอรับสินไหมทดแทน ได้ที่
 • บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต สอบถาม Call Center เบอร์ 1776
 • บมจ.กรุงเทพประกันภัย สอบถาม Call Center เบอร์ 02 285 8888
 • บมจ.ประกันภัยไทยวิวัฒน์ สอบถาม Call Center เบอร์ 02 695 0777
 • บมจ.เมืองไทยประกันภัย สอบถาม Call Center เบอร์ 1484
 • บมจ.ธนชาตประกันภัย สอบถาม Call Center เบอร์ 02 662 8999
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม