เลือกเมนูที่ต้องการ :
>พ.ร.บ. รถยนต์< >พ.ร.บ. จักรยานยนต์< >ประกันเดินทาง (ในประเทศ)< >ประกันเดินทาง (ต่างประเทศ)< >มะเร็งใจป้ำ<
>ประกัน Tip ชดเชย ชัวร์< >ประกันซุปเปอร์พีเอ< >ประกันอุบัติเหตุห่วงใย< >ประกันรถจักรยานยนต์< >ปลอบใจคนชน<
>ประกันภัย30บาท< >ประกันภัย 100 บาท< >ประกันภัย200< >ประกันภัย 222 บาท< >ประกันอัคคีภัยแบบประหยัด<
>ประกันอุบัติเหตุคนพิการ< >เมืองไทยสุดคุ้ม< >เมืองไทยยิ้มแฉ่ง< >ประกันภัยอุบัติเหตุ59บาท< >กรมธรรม์ประกันบ้านสุขใจ<
กรมธรรม์ประกันอัคคีภัยที่อยู่อาศัยแบบประหยัด
วันเริ่มขาย
 • 15 พฤศจิกายน 2559
จุดเด่น
 • บ้านที่อยู่อาศัยทุกประเภท บ้านเดี่ยว, ทาวน์เฮ้าส์, ตึกแถว, คอนโดมิเนียม
 • คุ้มครองไฟไหม้ ฟ้าผ่า ระเบิด วงเงินคุ้มครองสูงสุด 300,000 บาท
 • ภัยธรรมชาติ วงเงิน 10,000 บาทต่อปี
 • ขยายความคุ้มครอง ค่าเช่า กรณีสิ่งปลูกสร้างได้รับความเสียหาย วันละ 300 บาท ไม่เกิน 30 วัน
บ้านที่รับประกันภัยได้
 • บ้านที่อยู่อาศัยเท่านั้น (บ้านเดี่ยว, ทาวเฮ้าส์, ตึกแถว, คอนโดมิเนียม)
 • บ้านผนังปูนทั้งหลัง  หรือ บ้านผนังผสมระหว่างปูนกับไม้
 • 1 หลัง ซื้อประกันได้ 1 กรมธรรม์ ต่อปี
ลูกค้าที่ซื้อประกันภัยได้
 • ผู้ที่มีรายชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านที่ต้องการทำประกัน
 • ผู้ที่ไม่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านที่ต้องการทำประกัน
  (อนุญาตเฉพาะผู้ที่มีความสัมพันธ์เป็น พ่อ แม่ ลูก สามี ภรรยา กับผู้ที่มีรายชื่ออยู่ในบ้านเท่านั้นที่สามารถซื้อประกันได้)
ค่าเบี้ยประกันภัย และ การได้รับความคุ้มครอง
 • 400 บาท ต่อปี
 • ความคุ้มครองเริ่มต้นเวลา 16:00 น. ของวันถัดไป
เอกสารที่ลูกค้าได้รับหลังจากชำระเงิน
 • ใบรับฝากชำระค่าเบี้ยประกันภัย
 • ใบรับรองการประกันภัย ที่จุดขาย
รายละเอียดความคุ้มครอง
 1. คุ้มครองความเสียหายของสิ่งปลูกสร้างที่มีสาเหตุจากไฟไหม้ ฟ้าผ่า ระเบิด
  • บ้านคอนกรีตทั้งหลัง (มีผนังก่ออิฐถือปูน มากกว่าร้อยละ 80) สูงสุดไม่เกิน 300,000 บาท
  • บ้านครึ่งตึกครึ่งไม้ (มีผนังก่ออิฐถือปูน มากกว่าร้อยละ 50 – 80) สูงสุดไม่เกิน 150,000 บาท
  • บ้านที่เป็นอาคารที่ไม่ใช่ตึก หรือครึ่งตึกครึ่งไม้ และไม่เป็นห้องแถวไม้
   (มีผนังเป็นวัสดุอื่นๆ เช่น ไม้ สังกะสี กระเบื้องแผ่นเรียบ  มากกว่าร้อยละ 50)
   สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท   บ้านที่เป็นห้องแถวไม้ สูงสุดไม่เกิน 50,000 บาท
 2. คุ้มครองภัยจากลมพายุ น้ำท่วม แผ่นดินไหว หรือภูเขาไฟระเบิด หรือคลื่นใต้น้ำ หรือสึนามิ ภัยจากลูกเห็บ ทุกภัยรวมกัน ไม่เกิน 10,000 บาทต่อปี
 3. ค่าเช่าที่อยู่อาศัยชั่วคราว กรณีสิ่งปลูกสร้างเสียหายจากภัยที่คุ้มครอง ไม่เกินวันละ 300 บาท และรวมกันแล้วไม่เกิน30 วัน ตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
FAQ : ประกันอัคคีภัย บ้าน บ้าน

คำถาม : บ้านที่อยู่ ใช้เป็นร้านขายของชำเล็กๆน้อยๆด้วย สามารถซื้อประกันอัคคีภัย บ้าน บ้านได้หรือไม่
ตอบ : ทำไม่ได้ เพราะประกันอัคคีภัย บ้าน บ้าน ให้ความคุ้มครองเฉพาะ บ้านที่อยู่อาศัยเท่านั้น แต่หากทราบว่าบ้านไม่ได้ใช้เป็นที่อยู่อาศัยเพียงอย่างเดียว แต่ใช้เป็นสถานที่ประกอบกิจการค้าด้วย แล้วมาทำประกันอัคคีภัยบ้าน บ้าน เมื่อเกิดความเสียหายกับสิ่งปลูกสร้าง จากไฟไหม้/ฟ้าผ่า/ระเบิด บริษัทมีสิทธิ์ปฎิเสธการจ่ายชดเชยค่าเสียหาย เนื่องจากในเอกสารกรมธรรม์ ชี้แจงไว้ชัดเจนว่าคุ้มครองเฉพาะบ้านที่อยู่อาศัยเท่านั้น

คำถาม : ต้องการซื้อประกันอัคคีภัย บ้าน บ้าน ให้แม่ แต่ไม่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน จะซื้อได้หรือไม่
ตอบ : ซื้อได้ เพราะถึงแม้ไม่ได้มีชื่อในทะเบียนบ้าน แต่สามารถทำให้แม่ซึ่งมีรายชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านได้

คำถาม : เมื่อไฟไหม้ ฟ้าผ่า หรือระเบิด กับบ้านที่ทำประกัน ใครจะได้รับเงินค่าซ่อมบ้าน
ตอบ : เมื่อบริษัทประกันพิจารณาแล้วจะจ่ายเงินค่าซ่อมแซมบ้านตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง ให้กับเจ้าของบ้านเท่านั้น

คำถาม : เฟอร์นิเจอร์เสียหายจากไฟไหม้บ้าน จะได้รับเงินชดเชยค่าเฟอร์นิเจอร์ที่เสียหายหรือไม่
ตอบ : ไม่ได้รับเงิน เนื่องจากประกันอัคคีภัย บ้าน บ้าน ให้ความคุ้มครองเฉพาะตัวอาคารสิ่งปลูกสร้างเท่านั้น ไม่คุ้มครองทรัพย์สินภายในบ้านทั้งหมด

คำถาม : ถ้าไม่ได้รับกรมธรรม์ประกันอัคคีภัย ที่จุดขาย เมื่อไฟไหม้บ้าน จะได้รับความคุ้มครองหรือไม่
ตอบ : ได้รับความคุ้มครอง เนื่องจากข้อมูลการทำประกันภัย จะถูกส่งให้กับบริษัทประกันภัยโดยตรงในทันที ที่ลูกค้าทำรายการรูดหรือเสียบบัตรประชาชนในขั้นตอนการซื้อประกันภัย

คำถาม : กรณีบ้านน้ำท่วม สามารถเบิกค่าเช่าที่อยู่อาศัยชั่วคราว วันละ 300 บาท ได้หรือไม่ ?
ตอบ : ไม่สามารถเบิกค่าเช่าที่อยู่อาศัยชั่วคราวได้ จะคุ้มครองกรณีที่ทรัพย์สินที่เอาประกันภัยได้รับความสูญเสียหรือความเสียหายอันเนื่องมาจากภัยไฟไหม้ ฟ้าผ่า และระเบิด เท่านั้น

คำถาม : บุคคลที่อยู่ในทะเบียนบ้าน สามารถซื้อให้เจ้าของทรัพย์สินได้หรือไม่ ?
ตอบ : สามารถซื้อได้ แต่เมื่อเกิดเหตุ บริษัทประกันภัยจะชดใช้สินไหมทดแทนให้กับเจ้าของทรัพย์สินเท่านั้น

คำถาม: ลูกค้าซื้อประกันแล้ว คุ้มครองทันทีหรือไม่ ?
ตอบ : ประกันอัคคีภัยจะไม่คุ้มครองทันที โดยจะเริ่มคุ้มครองในเวลา 16.30 น. ของวันถัดไป

คำถาม : กรณีความคุ้มครองน้ำท่วม ลมพายุ แผ่นดินไหว ลูกเห็บ เมื่อเกิดเหตุสามารถแจ้งเคลมได้ทันที หรือต้องรอรัฐบาลประกาศเป็นภัยพิบัติ จึงจะสามารถเคลมได้ มีเงื่อนไขอย่างไร ?
ตอบ : ผู้เอาประกันสามารถแจ้งเคลมได้ทันที โดยที่บริษัทประกันภัย จะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง ทุกภัยรวมกันแล้วไม่เกิน 10,000 บาทต่อปี