เลือกเมนูที่ต้องการ :
>พ.ร.บ. รถยนต์< >พ.ร.บ. จักรยานยนต์< >ประกันเดินทาง (ในประเทศ)< >ประกันเดินทาง (ต่างประเทศ)< >มะเร็งใจป้ำ<
>ประกัน Tip ชดเชย ชัวร์< >ประกันซุปเปอร์พีเอ< >ประกันอุบัติเหตุห่วงใย< >ประกันรถจักรยานยนต์< >ปลอบใจคนชน<
>ประกันภัย30บาท< >ประกันภัย 100 บาท< >ประกันภัย200< >ประกันภัย 222 บาท< >ประกันอัคคีภัยแบบประหยัด<
>ประกันอุบัติเหตุคนพิการ< >เมืองไทยสุดคุ้ม< >เมืองไทยยิ้มแฉ่ง< >ประกันภัยอุบัติเหตุ59บาท< >กรมธรรม์ประกันบ้านสุขใจ<

ประกันชีวิต - เมืองไทยสุดค้ม
วันเริ่มขาย
 • 15 ม.ค. 2562
ลูกค้าที่ซื้อประกันได้
 • อายุ 21 – 65 ปี
 • ร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรง ไม่พิการ
 • สามารถซื้อได้ 1 กรมธรรม์ / คน
ค่าเบี้ยประกัน และการได้รับความคุ้มครอง
 • ค่าเบี้ยประกัน 1,000 บาท ต่อปี
 • บริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจะพิจารณารับประกันภัย และส่ง SMS แจ้งผลการพิจารณาให้ลูกค้าทราบ
  เมื่อผ่านการพิจารณาแล้ว จะให้ความคุ้มครองตั้งแต่วันที่ซื้อ และจะจัดส่งกรมธรรมให้ลูกค้า
  (ภายใน 15 วันทำการนับจากวันที่ลูกค้าซื้อประกัน)
 • ได้รับสิทธิ์พิเศษจากบัตรเมืองไทย Smile Club
รายละเอียดความคุ้มครอง
 • วงเงินคุ้มครอง จะแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับ อายุและเพศของผู้เอาประกันภัย
 • คุ้มครองการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ ตั้งแต่วันเริ่มคุ้มครองที่ระบุในกรมธรรม์ 100% ของวงเงินคุ้มครอง
 • คุ้มครองการเสียชีวิตจากการเจ็บป่วย  หลังจากวันเริ่มต้นคุ้มครองที่ระบุในกรมธรรม์ 180 วัน
  • ผู้เอาประกันเสียชีวิตภายใน 180 วัน บริษัทประกันจะคืนค่าเบี้ย 1,000 บาทให้ทั้งหมด เนื่องจากยังไม่คุ้มครอง
  • ผู้เอาประกันเสียชีวิตหลังจาก 180 วัน บริษัทประกันจะจ่ายเงิน 100% ของวงเงินคุ้มครองให้กับผู้รับผลประโยชน์
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

FAQ ประกันเมืองไทยสุดคุ้ม

ตารางวงเงินคุ้มครองตามอายุ  และเพศ
อายุ  วงเงินความคุ้มครอง    อายุ  วงเงินความคุ้มครอง 
 เพศชาย   เพศหญิง   เพศชาย   เพศหญิง 
21 161,031 259,067 45 78,989 151,286
22 160,256 255,754 46 75,019 145,138
23 159,236 252,525 47 71,174 138,889
24 157,978 249,377 48 67,476 132,626
25 156,250 245,700 49 63,898 125,945
26 153,374 242,718 50 60,423 119,048
27 150,150 239,808 51 57,045 111,732
28 146,199 236,407 52 53,677 104,384
29 141,844 233,645 53 50,378 96,805
30 137,363 230,415 54  47,081 89,286
31 132,802 227,273 55 43,860 81,900
32 128,370 223,714 56 40,700 74,850
33 124,378 219,780 57 37,665 68,120
34 120,482 215,983 58 34,783 61,805
35 116,822 211,416 59 32,072 55,991
36 113,250 206,186 60 29,560 50,633
37 109,890 200,803 61 27,263 45,767
38 106,383 194,932 62 25,170 41,356
39 102,775 188,679 63 23,277 37,369
40 99,108 182,149 64 21,580 33,784
41 95,238 175,747 65 20,060 30,553
42 91,241 169,492
43 87,108 163,399
44 83,056 157,233

คำถาม : ต้องตรวจสุขภาพหรือไม่
คำตอบ : ลูกค้ากดปุ่มตอบคำถามสุขภาพ และ ข้อมูล FATCA ณ ขณะที่ทำรายการซื้อ

**FATCA เป็นกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการป้องกันการหลีกเลี่ยงภาษีของบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลของสหรัฐอเมริกาที่ทำธุรกรรมทางการเงินระหว่างประเทศ

คำถาม : ระบุชื่อผู้รับผลประโยชน์ได้หรือไม่
คำตอบ : ระบบจะกำหนดผู้รับผลประโยชน์ คือ ทายาทตามกฏหมาย (กรณีต้องการระบุชื่อผู้รับผลประโยชน์ให้ติดต่อไปที่บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต เบอร์ 1766)

คำถาม : ได้รับความคุ้มครองทันทีหลังจากที่จ่ายเงินเลย ใช่หรือไม่
คำตอบ : 

 • การเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ : ได้รับความคุ้มครองเต็มจำนวน ทันทีหลังจากจ่ายเงิน
 • การเสียชีวิตจากการเจ็บป่วย/ชรา : ได้รับความคุ้มครองเต็มจำนวนหลังจากวันที่ซื้อประกันไปแล้ว 180 วัน

(หากเสียชีวิตจากการเจ็บป่วย/ชรา ภายใน 180 วัน : ผู้ซื้อประกันจะได้รับค่าเบี้ยประกันคืนเต็มจำนวน)