เลือกเมนูที่ต้องการ :
>พ.ร.บ. รถยนต์< >พ.ร.บ. จักรยานยนต์< >ประกันเดินทาง (ในประเทศ)< >ประกันเดินทาง (ต่างประเทศ)< >มะเร็งใจป้ำ<
>ประกัน Tip ชดเชย ชัวร์< >ประกันซุปเปอร์พีเอ< >ประกันอุบัติเหตุห่วงใย< >ประกันรถจักรยานยนต์< >ปลอบใจคนชน<
>ประกันภัย30บาท< >ประกันภัย 100 บาท< >ประกันภัย200< >ประกันภัย 222 บาท< >ประกันอัคคีภัยแบบประหยัด<
>ประกันอุบัติเหตุคนพิการ< >เมืองไทยสุดคุ้ม< >เมืองไทยยิ้มแฉ่ง< >ประกันภัยอุบัติเหตุ59บาท< >กรมธรรม์ประกันบ้านสุขใจ<

ประกันภัย 200
วันเริ่มขาย
 • ก.ย. 2556
ลูกค้าที่ซื้อประกันได้้
 • อายุ 20 – 60 ปี
 • ร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรง
 • สามารถซื้อได้ 2 กรมธรรม์ / คน / ปี
ค่าเบี้ยประกัน และการได้รับความคุ้มครอง
 • ค่าเบี้ยประกัน 200 บาทต่อปี (เบี้ยประกันภัยรวมอากรแสตมป์และภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
 • หลังจากชำระค่าเบี้ยประกันแล้ว จะได้รับความคุ้มครองทันทีพร้อมรับกรมธรรม์ประกันภัย ณ จุดขาย
รายละเอียดความคุ้มครอง
 1. ความคุ้มครองกรณีเสียชีวิต การสูญเสียมือ เท้า สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง** จากอุบัติเหตุ
  • สาเหตุอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุระหว่าง ขับขี่หรือซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ หรือถูกฆาตกรรมลอบทำร้ายร่างกาย
   ได้รับวงเงินคุ้มครอง 50,000 บาท
  • สาเหตุอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุอื่นๆ ได้รับวงเงินคุ้มครอง 100,000 บาท
 2. ความคุ้มครองเสียชีวิต จากการเจ็บป่วย หลังจาก 120 วันนับจากวันเริ่มต้นคุ้มครอง
  • วงเงินค่าใช้จ่ายในการจัดการงานศพกรณีเสียชีวิตจากการเจ็บป่วย10,000 บาท
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง** หมายถึง ร่างกายได้รับบาดเจ็บจนทำให้ไม่สามารถประกอบอาชีพประจำ และอาชีพอื่นๆ ได้โดยสิ้นเชิงตลอดไป

FAQ ประกันภัย 200

คำถาม : หากเมาสุรา แล้วประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต จากการขับขี่มอเตอร์ไซด์ จะได้รับเงินเท่าไหร่
ตอบ : หากตรวจพบว่า มีระดับแอลกอฮอล์ในกระแสเลือด น้อยกว่า 150 มิลลิกรัมเปอร์เซนต์
จะได้รับเงินคุ้มครอง 50,000 บาท แต่หากระดับแอลกอฮอล์มากกว่า 150 มิลลิกรัมเปอร์เซนต์จะไม่ได้รับความคุ้มครองเนื่องจากเป็นการกระทำภายใต้ฤทธิ์สุรา ประกันภัยไม่ให้ความคุ้มครอง

คำถาม : หากซ้อนท้ายผู้เมาสุรา แล้วประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต จากการซ้อนท้ายรถมอเตอร์ไซด์ ได้รับเงินเท่าไหร่
ตอบ : หากผู้เสียชีวิตไม่ดื่มสุรา จะได้รับเงิน 50,000 บาท แต่หากดื่มสุราต้องตรวจเลือดและพิจารณาจากระดับแอลกอฮอล์ในเลือดเหมือนกรณีขับขี่มอเตอร์ไซด์แล้วเสียชีวิต

คำถาม : ซื้อประกันภัย 200 แล้วเสียชีวิตจากการเจ็บป่วยไข้ไม่สบาย ได้รับเงินเท่าไหร่
ตอบ : หากเสียชีวิตภายใน 120 วันที่ซื้อประกัน จะไม่ได้รับเงิน เนื่องจากไม่อยู่ในเงื่อนไขความคุ้มครอง
แต่หากเสียชีวิตหลังจาก 120 วันที่ซื้อประกัน จะได้รับเงิน 10,000 บาท ต่อ 1 กรมธรรม์ที่ซื้อ หากซื้อ 2 กรมธรรม์จะได้รับเงิน 20,000 บาท

คำถาม : ผู้ซื้อประกันเสียชีวิต ใครจะได้รับเงิน
ตอบ : ทายาทตามกฎหมายของผู้ซื้อประกันภัย โดยเรียงตามลำดับจาก บุตร, คู่สมรส, บิดามารดา

คำถาม : ถ้าไม่ได้รับใบรับรองการประกันภัย ที่จุดขาย เมื่อเสียชีวิตจะได้รับความคุ้มครองหรือไม่
ตอบ : ได้รับความคุ้มครอง เนื่องจากข้อมูลการทำประกันภัย จะถูกส่งให้กับบริษัทประกันภัยโดยตรงในทันที ที่ลูกค้าทำรายการรูดหรือเสียบบัตรประชาชน
ในขั้นตอนการซื้อประกันภัย