บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด เริ่มก่อตั้งเมื่อปี 2537 ก่อนจะเข้าสู่กลุ่มธุรกิจค้าปลีกและจัดจำหน่าย ในเครือเจริญโภคภัณฑ์ ( CP GROUP ) ในปี 2539 ภายใต้นโยบายที่ว่า “ เคาน์เตอร์เซอร์วิส จะเป็นจุดให้บริการที่ตอบรับทุกความต้องการของประชาชนผู้ใช้บริการ และจะเป็นจุดให้บริการที่ครอบคลุมทุกพื้นที่เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริการทุกคน ”
 
    ด้วยธุรกิจของเคาน์เตอร์เซอร์วิสในช่วงเริ่มต้น เป็นธุรกิจการให้บริการรับชำระค่าสินค้าและบริการ ตลอดจนการจำหน่ายบัตรผ่านเข้าชมการแสดงต่าง ๆ ซึ่งในขณะนั้น ถือว่าเป็นธุรกิจใหม่สำหรับคนไทย จึงเป็นที่จับตามองของบุคคลทั่วไปว่าธุรกิจนี้จะทำให้ผู้ใช้บริการเกิดความเชื่อมั่นได้อย่างไร ซึ่งเคาน์เตอร์เซอร์วิสก็ได้แสดงให้เห็นถึงศักยภาพและประสิทธิภาพในทุกขั้นตอนของการดำเนินงาน จนทำให้กรมสรรพากร ยอมรับและมั่นใจ โดยออกกฎกระทรวงการคลัง* และประกาศอธิบดีกรมสรรพากร** เพื่อให้เคาน์เตอร์เซอร์วิส สามารถเป็นตัวแทนที่ถูกต้องตามกฎหมาย และมีสิทธิในการออกใบเสร็จรับเงิน / ใบกำกับภาษีอย่างย่อ และแม้แต่ใบกำกับภาษีเต็มรูป *** เพื่อใช้สำหรับการขอคืนหรือเครดิตภาษีของผู้ใช้บริการ แทนหน่วยงาน หรือองค์กรที่มอบหมายให้เคาน์เตอร์เซอรวิสรับชำระแทน ซึ่งมีผลให้ผู้ใช้บริการผ่านจุดให้บริการเคาน์เตอร์เซอร์วิสทุกท่านที่ถือใบเสร็จรับเงิน หรือหลักฐานการรับเงินอย่างใด ๆ ที่เคาน์เตอร์เซอร์วิสออกให้ ย่อมได้รับความคุ้มครองจากหน่วยงาน หรือองค์กร นั้น เสมือนว่าท่านได้รับใบเสร็จรับเงิน หรือหลักฐานดังกล่าว จากหน่วยงานหรือองค์กรนั้นเอง
 
 
    จากวันเริ่มก่อตั้ง ที่มีเพียง การบริการรับชำระ ค่าบริการไม่กี่ประเภท กับจุดให้บริการไม่กี่แห่ง และประชาชนผู้ใช้บริการหลักพัน จนถึงวันนี้ เคาน์เตอร์เซอร์วิสมีการบริการรับชำระเงินค่าสินค้าและบริการที่หลากหลาย ทุกประเภท และจุดให้บริการที่ครอบคลุมทั่วประเทศ ทำให้บริษัทได้รับความไว้วางใจจากประชาชนผู้ใช้บริการมาโดยตลอด
 
    จนในปี 2552 บริษัทได้รับใบอนุญาตเป็นตัวแทนรับชำระตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการควบคุมดูแลธุรกิจบริการการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ **** จากธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นผู้ให้บริการ การชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ ที่มิใช่สถาบันการเงิน รายแรกที่ได้ร้บใบอนุญาต และเราจะยังคงพัฒนาการให้บริการของเราต่อไป ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาเทคโนโลยี เพื่อให้เกิดความพึงพอใจแก่ผู้ใช้บริการสูงสุด , การขยายสาขาเพื่อรองรับการใช้บริการของประชาชนในทุกพื้นที่ รวมถึงการเพิ่มประเภทการให้บริการเพื่อตอบรับทุกความต้องการของประชาชนผู้ใช้บริการ ทั้งหมดนี้ ก็เพื่อให้ผู้ใช้บริการชำระผ่านจุดให้บริการเคาน์เตอร์เซอร์วิส เกิดความสะดวก และมั่นใจทุกครั้งที่ชำระผ่านจุดให้บริการของเรา
 
    ด้วยประสบการณ์อันยาวนาน และ ความเป็นหนึ่งในธุรกิจให้บริการรับชำระและการจำหน่ายบัตรเข้าชมการแสดง ดังนั้น ไม่ว่าคุณจะเป็นเจ้าของสินค้าและบริการที่ต้องการมีจุดให้บริการที่มีประสิทธิภาพไว้รองรับธุรกิจของคุณ หรือไม่ว่าคุณจะเป็นเจ้าของกิจการที่ต้องการเปิดจุดให้บริการเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าของคุณ และแม้แต่ คุณจะเป็นผู้บริโภค ที่กำลังมองหาช่องทางการชำระค่าสินค้าและบริการหรือการซื้อบัตรเข้าชมการแสดงต่าง ๆ ที่สะดวกสบายและให้ความมั่นใจแก่คุณ เคาน์เตอร์เซอร์วิส จะเป็นคำตอบเดียวที่พร้อมให้บริการสำหรับคุณทุกคน
 
* ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 198 ( พ.ศ.2538 ) ** ตามประกาศอธิบดีสรรพากร ฉบับที่ 68 *** ตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด ****พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการควบคุมดูแลธุรกิจบริการการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (พ.ศ.2551) ประเภทบัญชี ค (3), (5)
 
 
บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด
เลขที่ 119 อาคาร ธาราสาทร ชั้น 4-6 สาทรซอย 5 ถนน สาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
Call Center : 02-826-7788 © 2006-2 Counter Service Co., Ltd. All Rights Reserved
© ลิขสิทธิ์ โดย บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส™ จำกัด
Copyright 2008 CounterService .Design & Developed by Professional Standard Net-Com. All Rights Reserved.