หน้า :  จาก 1 หน้า
สนใจเปิดจุดบริการ ต้องทำอย่างไรบ้าง  
เงื่อนไขการเป็นตัวแทนรับชำระเคาน์เตอร์เซอร์วิส  เบื้องต้น ดังต่อไปนี้

1.เงินสดค้ำประกัน 200,000 บาท
2.ค่าแฟรนไชส์ 30,000 บาท ต่อ 3  ปี
3.ทางบริษัทเป็นผู้ลงทุนอุปกรณ์การรับชำระให้

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : ติดต่อฝ่ายส่งเสริมธุรกิจ 
จันทร์-ศุกร์  เวลา 8.30- 12.00 น.  และ 13.00 -18.00 น.

   - เขต กรุงเทพและปริมณฑล  ติดต่อ เบอร์ 02-648-2255-6 
   - เขตต่างจังหวัด  ติดต่อ เบอร์ 02-648-2257-9


 
ไม่ได้รับใบแจ้งหนี้ จะทำอย่างไรได้บ้าง....  
1. แนะนำให้ติดต่อที่ ผู้ว่าจ้างโดยตรง 
2. หากไม่ใช่ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์ สามารถนำใบแจ้งหนี้เก่ามาชำระได้
 
 
ไม่มีใบแจ้งหนี้ ชำระได้ไหม  
ชำระได้บางบริษัท  บริษัทที่สามารถรับได้เช่น มือถือ, กลุ่มคมนาคม, ชำระค่า CPAC  
ชำระยอดเกิน 30,000 บ. ต้องทำอย่างไร  
1. แนะนำให้ชำระส่วนเกินที่ร้านสาขาอื่น
2. หากไม่สะดวกย้ายร้าน ให้รอชำระในวันรุ่งขึ้นกรณียังไม่เกินกำหนด
 
โดนตัดบริการก่อนมาชำระ ทำไมยังใช้งานไม่ได้ ทั้งๆที่ชำระให้แล้ว  

1.แนะนำให้ตรวจสอบข้อมูลในใบเสร็จและใบแจ้งหนี้ให้ตรงกัน
2.ให้ลูกค้าโทรยืนยันการชำระยอดกับบริษัท ฯ ที่ใช้บริการ เพื่อปรับปรุงข้อมูลและเปิดใช้บริการ

 
ต้องการทราบยอดที่ต้องชำระประจำงวดนี้  
แนะนำให้ติดต่อที่ ผู้ว่าจ้างโดยตรง  
ชำระแล้วทำไมยังมียอดเรียกเก็บรวมมาในใบแจ้งหนี้เดือนปัจจุบัน  
อาจเกิดจากการชำระสวนทางกัน ทำให้ไม่สามารถปรับปรุงยอดที่พิมพ์ออกมาแล้วได้
แนะนำให้ชำระเฉพาะยอดปัจจุบัน และเบี้ยปรับ (หากมี)
 
ต้องการทราบยอดค้างชำระ  
แนะนำให้ติดต่อที่ ผู้ว่าจ้างโดยตรง  
ชำระเงินเกินไปต้องการขอรับเงินคืน  

แนะนำให้ติดต่อที่ ผู้ว่าจ้างโดยตรง

 
ถ้าจะขอใบกำกับภาษีต้องทำอย่างไร  
แจ้งพนักงานให้ทราบ ก่อนการชำระ  โดยมีเงื่อนไขดังนี้ 
1.ขอภายในวัน  ไม่สามารถออกข้ามวันได้ 
2.ใบเสร็จระบุ “ใบกำกับภาษีอย่างย่อ” สามารถออกได้ทุกรายการ
 
หน้า :  จาก 1 หน้า  
 
   
   
บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด เลขที่ 119 อาคาร ธาราสาทร ชั้น 4-6 สาทรซอย 5 ถนน สาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
Call Center : 02-826-7788 © 2006-2 Counter Service Co., Ltd. All Rights Reserved
© ลิขสิทธิ์ โดย บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส™ จำกัด