เคาน์เตอร์เซอร์วิส ร่วมกับ กรมการจัดหางานให้คนต่างด้าวกว่า 2 ล้านคน จ่ายค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทำงานได้สะดวกมากขึ้น
Update : 2019-09-18 14:15:29
 

เคาน์เตอร์เซอร์วิส ร่วมกับ กรมการจัดหางานให้คนต่างด้าวกว่า 2 ล้านคน จ่ายค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทำงานได้สะดวกมากขึ้น

เคาน์เตอร์เซอร์วิส ร่วมกับ กรมการจัดหางานให้คนต่างด้าวกว่า 2 ล้านคน จ่ายค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทำงานได้สะดวกมากขึ้น

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2562 ที่ห้องประชุมเทียน อัชกุล ชั้น 10 กรมการจัดหางาน นางเพชรรัตน์ สินอวย อธิบดีกรมการจัดหางาน และ นายวีรเดช อัครผลพานิช รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการดำเนินการรับชำระเงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทำงานและเงินหลักประกัน ตอบโจทย์อำนวยความสะดวกนายจ้าง-คนต่างด้าว สามารถจ่ายค่าธรรมเนียมได้ตลอด 24 ชั่วโมง ใช้เวลาจ่ายต่อคนไม่เกิน 1 นาที

ขั้นตอนในการดำเนินการ 1. เมื่อนายจ้าง/สถานประกอบการหรือผู้รับอนุญาตให้นำคนต่างด้าวเข้ามาทำงานในประเทศได้รับแบบบัญชีรายชื่อแรงงานต่างด้าว (Name List) จากสำนักงานจัดหางานจังหวัดหรือสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ที่เจ้าหน้าที่รับรองแล้ว 2. ไปยื่นขอตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาลและยื่นขอตรวจลงตราที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองแล้ว 3. จึงไปยื่นขอชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทำงานและเงินหลักประกัน (กรณีที่นายจ้างไปดำเนินการเอง) ที่จุดให้บริการเคาน์เตอร์เซอร์วิสได้ทุกแห่งทั่วประเทศ

โดยชำระเป็นจำนวนเงิน 1,910 บาท แบ่งเป็น ค่ายื่นคำขออนุญาตทำงาน 100 บาท ค่าธรรมเนียมขออนุญาตทำงาน 2 ปี 1,800 บาท และค่าบริการเคาน์เตอร์เซอร์วิส 10 บาท ต่อแรงงานต่างด้าว 1 คน และ สำหรับนายจ้างที่ต้องวางเงินหลักประกันจะต้องชำระเงินอีกจำนวน 1,010 บาท แบ่งเป็น เงินหลักประกัน 1,000 บาทต่อแรงงาน 1 คน และค่าบริการเคาน์เตอร์เซอร์วิส 10 บาท

เคาน์เตอร์เซอร์วิส เปิดบริการรับชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทำงานและเงินหลักประกัน สำหรับแรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา เพียงใช้เอกสารที่มีแถบบาร์โค้ด มาชำระเงินค่าธรรมเนียม จากนั้นรับสลิป และ SMS เป็นหลักฐานยืนยัน สำหรับการเปิดให้บริการรับชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทำงานและเงินหลักประกันในครั้งนี้ เริ่มดำเนินการในวันที่ 16 กันยายน 2562 ถึงวันที่ 15 มีนาคม 2563 และในอนาคตจะมีบริการอื่น ๆ เพิ่มเติมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของเคาน์เตอร์เซอร์วิสแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว ด้วยจำนวนจุดให้บริการที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส ในร้านเซเว่นอีเลฟเว่น ที่เปิดให้บริการทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง กว่า 12,500 สาขา ครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศ

<< กลับหน้าแรก
 
บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด
เลขที่ 119 อาคาร ธาราสาทร ชั้น 4-6 สาทรซอย 5 ถนน สาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
Call Center : 02-826-7788 © 2006-2 Counter Service Co., Ltd. All Rights Reserved
© ลิขสิทธิ์ โดย บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส™ จำกัด
Copyright 2008 CounterService .Design & Developed by Professional Standard Net-Com . All Rights Reserved.