สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง จับมือ บ.เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด MOU ให้คนต่างด้าว จ่ายค่าธรรมเนียมต่อวีซ่าได้ที่ เซเว่น อีเลฟเว่น
Update : 2019-12-14 15:08:22
 

สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง จับมือ บ.เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด MOU ให้คนต่างด้าว ...

สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง จับมือ บ.เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด MOU ให้คนต่างด้าว จ่ายค่าธรรมเนียมต่อวีซ่าได้ที่ เซเว่น อีเลฟเว่น

เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2562 ที่ห้องประชุมมหาเมฆ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง โดย พลตำรวจตรี พรชัย ขันตี รองผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง และนายวีรเดช อัครผลพานิช รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการดำเนินการรับชำระเงินค่าธรรมเนียม ระหว่าง สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง กับ บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนายจ้างและแรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา สามารถจ่ายค่าธรรมเนียมคำขออนุญาตเพื่ออยู่ต่อในราชอาณาจักรได้ตลอด 24 ชั่วโมง ที่เซเว่นอีเลฟเว่น ทั่วประเทศ

พลตำรวจตรี พรชัย ขันตี รองผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง กล่าวว่า ทางเราเห็นความสำคัญในการอำนวยความสะดวกให้กับนายจ้าง ผู้ประกอบการ และภาคธุรกิจ จึงได้ร่วมกับบริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด ในการพัฒนารูปแบบการให้บริการชำระค่าธรรมเนียมคำขออยู่ต่อในราชอาณาจักร สำหรับแรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา ที่ระยะเวลาอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร สิ้นสุดลงระหว่างวันที่ 30 กันยายน 2562 - 30 มิถุนายน 2563 ผ่านจุดให้บริการของบริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด ในร้านเซเว่นอีเลฟเว่น เพื่อให้ผู้รับบริการสามารถเข้าถึงได้โดยง่าย สะดวก รวดเร็ว โปร่งใส หลากหลายช่องทาง เมื่อแรงงานต่างด้าวได้ชำระค่าธรรมเนียมแล้ว ให้ไปติดต่อตรวจคนเข้าเมืองจังหวัด หรือศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จในจังหวัดที่แรงงานต่างด้าวทำงาน เพื่อตรวจอนุญาตให้แรงงานต่างด้าวอยู่ต่อในราชอาณาจักร แรงงานต่างด้าวที่ระยะเวลาอนุญาตสิ้นสุดลงก่อนวันที่ 31 มีนาคม 2563 จะได้รับอนุญาตให้อยู่ต่อในราชอาณาจักรถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 ส่วนกลุ่มที่ระยะเวลาอนุญาตสิ้นสุดลงตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม - 30 มิถุนายน 2563 จะได้รับอนุญาตให้อยู่ต่อในราชอาณาจักรถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564

นายวีรเดช อัครผลพานิช รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด เปิดเผยว่า ทางเรา
มีความยินดีที่ได้ร่วมพัฒนาระบบ นำเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพและศักยภาพสูงมาให้บริการ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่นายจ้าง และแรงงานต่างด้าวที่มีอยู่จำนวนมาก ในการเปิดบริการชำระค่าธรรมเนียมคำขออนุญาตเพื่ออยู่ต่อ ในราชอาณาจักร สำหรับแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ ได้แก่ กัมพูชา ลาว และเมียนมา เพียงใช้เอกสารที่มีแถบบาร์โค้ด
มาชำระเงินค่าธรรมเนียม จากนั้นรับใบเสร็จรูปแบบสลิป และรูปแบบ A4 เป็นหลักฐานยืนยันเพื่อไปรายงานตัวต่อไป นอกจากนี้ทางเคาน์เตอร์เซอร์วิส ยังพัฒนากันอย่างต่อเนื่องเพื่อรองรับความต้องการของผู้ใช้งาน สามารถอำนวย
ความสะดวกให้แก่ทุกฝ่าย และลดต้นทุนต่อผู้ใช้บริการได้เป็นอย่างมาก

ทั้งนี้ การอำนวยความสะดวกดังกล่าวนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มีนโยบายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมการจัดหางาน ในการออกใบอนุญาตทำงาน กรมการแพทย์ และสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร ในการตรวจสุขภาพ ประกันสุขภาพ และสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ในการตรวจอนุญาตให้แรงงานต่างด้าวอยู่ต่อในราชอาณาจักร สามารถ
รับชำระเงินค่าธรรมเนียมผ่านบริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด ในแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว โดยเปิดให้บริการในวันที่ 16 ธันวาคม 2562 ด้วยจำนวนจุดให้บริการที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส ในร้านเซเว่นอีเลฟเว่น ที่เปิดให้บริการทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง กว่า 12,500 สาขา ครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศ

<< กลับหน้าแรก
 
บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด
เลขที่ 119 อาคาร ธาราสาทร ชั้น 4-6 สาทรซอย 5 ถนน สาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
Call Center : 02-826-7788 © 2006-2 Counter Service Co., Ltd. All Rights Reserved
© ลิขสิทธิ์ โดย บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส™ จำกัด
Copyright 2008 CounterService .Design & Developed by Professional Standard Net-Com . All Rights Reserved.