อยากได้เงินก้อน สินเชื่อไทยพาณิชย์ ติดต่อผ่าน 7-Eleven ได้แล้ววันนี้
Update : 2019-12-16 09:15:18
 

อยากได้เงินก้อน สินเชื่อไทยพาณิชย์ ติดต่อผ่าน 7-Eleven ได้แล้ววันนี้

อยากได้เงินก้อน สินเชื่อไทยพาณิชย์
ติดต่อผ่าน 7-Eleven ได้แล้ววันนี้เงื่อนไขผลิตภัณฑ์สินเชื่อ:

 1. ผู้สมัครสินเชื่อต้องเป็นบุคคลธรรมดาอายุ 20-60 ปี
(1) เงื่อนไขการอนุมัติสินเชื่อเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
(2)
 2. เอกสารครบอนุมัติภายใน 1 วันทำการ

 3. วงเงินอนุมัติ 50,000–5,000,000 บาท อายุรถไม่เกิน 12 ปี เมื่อรวมระยะเวลาการผ่อนชำระแล้วไม่เกิน 19 ปี

 4. กรณีวงเงินกู้ 100,000 บาท อัตราผ่อน 2,900 บาทต่อเดือน ระยะเวลาผ่อนชำระ 72 เดือน คำนวณจากอัตราดอกเบี้ย แบบลดต้นลดดอก 28.00% ต่อปี

เงื่อนไขการใช้สิทธิ์ส่งเสริมการขาย:

 1. ลูกค้าที่สมัครผ่านช่องทางเคาน์เตอร์เซอร์วิสในร้าน 7-Eleven และได้รับอนุมัติและเบิกจ่ายสินเชื่อจะได้รับ M-Coupon มูลค่าสูงสุด 200 บาท เฉพาะสินเชื่อบุคคล Speedy Loan ได้รับ M-Coupon มูลค่า 50 บาท, สินเชื่อรถคือเงิน My Car My Cash ได้รับ M-Coupon มูลค่า 200 บาท และสินเชื่อบ้านคือเงิน My Home My Cash ได้รับ M-Coupon มูลค่า 200 บาท (ตามมูลค่าที่ได้จริง)
 2. ระยะเวลาการแจกคูปอง 24 ต.ค.2562 – 31 ธ.ค. 2562 และสมัครใช้บริการ แอป SCB EASY ภายในวันที่ 31 ธ.ค. 2562
 3. ลูกค้าที่ทำตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด จะได้รับ M-Coupon ผ่านทางเมนูสิทธิพิเศษ Easy Bonus ใน แอป SCB EASY ภายใน 30 วัน หลังจากสิ้นสุดระยะเวลาส่งเสริมการขายนี้ โดยผู้ที่ได้รับสิทธิ์จะต้องกดรับสิทธิ์ ระหว่างวันที่ 15 พ.ย.2562 - 31 ม.ค.2563 โดยจะสามารถนำ M-Coupon ที่กดรับสิทธิ์แล้วไปใช้ได้ภายใน 29 ก.พ. 2563
 4. ผู้ที่ได้รับสิทธิ์จะต้องแสดง M-Coupon ที่กดรับสิทธิ์ไว้ ให้กับเจ้าหน้าที่ของร้านค้า เพื่อรับสิทธิ์ส่วนลด โดยหากไม่ได้กดรับสิทธิ์ในเมนูสิทธิพิเศษ Easy Bonus หรือกดรับสิทธิ์แล้วแต่ไม่ได้ใช้ M-Coupon ภายในระยะเวลาที่กำหนด ธนาคารถือว่าลูกค้าสละสิทธิ์ และไม่สามารถขอคืนสิทธิ์ได้
 5. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ไม่รับ M-Coupon ที่มาจากการบันทึกภาพจากหน้าจอโทรศัพท์ หรือคอมพิวเตอร์ หรือภาพถ่ายทุกกรณี
 6. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดจากลูกค้าในกรณีดังต่อไปนี้ (a)กรณีที่ไม่ได้รับ M-Coupon เนื่องจากความผิดพลาดอันเกิดจากโทรศัพท์มือถือของลูกค้า (b)การไม่สามารถใช้ M-Coupon ได้เนื่องจากการสูญหายของข้อมูลสิทธิ์ ในเมนูสิทธิพิเศษ Easy Bonus (c)การใช้ M-Coupon ที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายนี้ สิทธิพิเศษตามรายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถโอนให้แก่ผู้อื่น หรือแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสด หรือสิ่งอื่นได้ และไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดหรือรายการส่งเสริมการขายอื่นได้
 7. ลูกค้าที่ได้รับ M-Coupon ต้องยังคงสภาพเป็นลูกค้าสินเชื่อของธนาคาร และมีสถานะการผ่อนชำระเป็นปกติ มีประวัติการชำระที่ดี ไม่ผิดนัดชำระเงินตามข้อกำหนดของธนาคาร
 8. ธนาคารขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลง กติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลา สิทธิประโยชน์ และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ได้ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนดำเนินการ เว้นแต่มีความจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งล่วงหน้าได้ ในกรณีเกิดข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สุด
 9. สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ SCB Call Center โทร.02-777-7777

<< กลับหน้าแรก
 
บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด
เลขที่ 119 อาคาร ธาราสาทร ชั้น 4-6 สาทรซอย 5 ถนน สาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
Call Center : 02-826-7788 © 2006-2 Counter Service Co., Ltd. All Rights Reserved
© ลิขสิทธิ์ โดย บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส™ จำกัด
Copyright 2008 CounterService .Design & Developed by Professional Standard Net-Com . All Rights Reserved.