เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ เคาน์เตอร์เซอร์วิส ขอแจ้งปิดปรับปรุง

ระบบรับชำระเงินค่าสินค้า ค่าบริการ ชั่วคราวเรียน ลูกค้าผู้ใช้บริการ เคาน์เตอร์เซอร์วิส

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้ดียิ่งขึ้น
เคาน์เตอร์เซอร์วิส ขอแจ้งปิดปรับปรุงระบบ Pay@ALL

วันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม 2563 เวลา 00:00 น. ถึง 03:00 น. ปิดปรับปรุงระบบให้บริการ ดังนี้ี้

บริการ

รายละเอียด

Counter Service

ระบบ Pay@ALL


<< กลับหน้าแรก
 
บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด
เลขที่ 119 อาคาร ธาราสาทร ชั้น 4-6 สาทรซอย 5 ถนน สาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
Call Center : 02-826-7788 © 2006-2 Counter Service Co., Ltd. All Rights Reserved
© ลิขสิทธิ์ โดย บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส™ จำกัด
Copyright 2008 CounterService .Design & Developed by Professional Standard Net-Com . All Rights Reserved.