เราให้บริการความสะดวกจ่าย สบายรับ กับทุกชุมชน
      มุ่งมั่นสร้างความพึงพอใจให้กับ ผู้ใช้บริการ (Consumer) ผู้ว่าจ้าง (Client)
ช่องทางบริการ (Channel) ด้วยการให้ความสะดวก (Convenience) พัฒนาการให้บริการ (Service)
และสร้างความเชื่อถือไว้วางใจ (Trust)
     1. รักงาน
     2. รักลูกค้า
     3. รักคุณธรรม
     4. รักองค์กร
     5. รักทีมงาน
     "มุ่งมั่น พัฒนาองค์กร บุคลากร บริการ เพื่อลูกค้า"
 
บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด
เลขที่ 119 อาคาร ธาราสาทร ชั้น 4-6 สาทรซอย 5 ถนน สาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
Call Center : 02-826-7788 © 2006-2 Counter Service Co., Ltd. All Rights Reserved
© ลิขสิทธิ์ โดย บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส™ จำกัด
Copyright 2008 CounterService .Design & Developed by Professional Standard Net-Com. All Rights Reserved.