เทศบาลตำบลปากแพรก ชำระเงินค่าภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่ได้ เคาน์เตอร์เซอร์วิส
Update : 2017-12-27 16:19:14
 

เทศบาลตำบลปากแพรก ชำระเงินค่าภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่ได้ เคาน์เตอร์เซอร์วิส

    

 เคาน์เตอร์เซอร์วิส รับชำระเงินค่าภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ ของเทศบาลตำบลปากแพรก 

คุณวีรเดช อัครผลพานิช รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด ร่วมกับ คุณปราโมทย์ อุ่นจิตสกุล นายกเทศมนตรีตำบลปากแพรก ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงการรับชำระเงินค่าภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ ได้แก่ ค่าขนขยะมูลฝอย ค่าภาษีบำรุงท้องที่ ค่าภาษีป้าย ค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน เพื่อให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลตำบลปากแพรก ชำระผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิสในเซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขาทั่วประเทศ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลปากแพรก จ.กาญจนบุรี


<< กลับหน้าแรก
 
บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด
เลขที่ 119 อาคาร ธาราสาทร ชั้น 4-6 สาทรซอย 5 ถนน สาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
Call Center : 02-826-7788 © 2006-2 Counter Service Co., Ltd. All Rights Reserved
© ลิขสิทธิ์ โดย บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส™ จำกัด
Copyright 2008 CounterService .Design & Developed by Professional Standard Net-Com. All Rights Reserved.