เคาน์เตอร์เซอร์วิส จับมือ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) อำนวยความสะดวกให้นักศึกษาทั่วประเทศ
Update : 2018-09-17 14:16:30
 

เคาน์เตอร์เซอร์วิส จับมือ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) อำนวยความสะดวกให้นักศึกษาทั่วประเทศ

    

เคาน์เตอร์เซอร์วิส จับมือ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
อำนวยความสะดวกให้นักศึกษาทั่วประเทศ


 

รองศาสตราจารย์ ดร.ประดิษฐ์ วรรณรัตน์ อธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

ร่วมกับบริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด โดย คุณวีรเดช อัครผลพานิช
รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด

ลงนามความร่วมมือในการรับชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา
ค่าบริการอื่นๆ ผ่านช่องทางเคาน์เตอร์เซอร์วิสในร้านเซเว่นอีเลฟเว่น
และร้านค้าที่มีสัญลักษณ์เคาน์เตอร์เซอร์วิส กว่า 13,000 สาขาทั่วประเทศ
เมื่อวันอังคารที่ 11 กันยายน 2561

เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักศึกษาทั่วประเทศ ที่มีความประสงค์ในชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา
ค่าบริการอื่นๆ ได้แก่ ค่าธรรมเนียมการศึกษา  ,  ค่าธรรมเนียมปริญญาบัตร ,
ค่าธรรมเนียมสมัครสอบประมวลความรู้ , ค่าธรรมเนียมการสอบเข้าศึกษา  ,
ค่าธรรมเนียมใบรับรองผลการศึกษา หรือใบรับรองอื่นๆ ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2561 เป็นต้นไป


<< กลับหน้าแรก
 
บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด
เลขที่ 119 อาคาร ธาราสาทร ชั้น 4-6 สาทรซอย 5 ถนน สาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
Call Center : 02-826-7788 © 2006-2 Counter Service Co., Ltd. All Rights Reserved
© ลิขสิทธิ์ โดย บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส™ จำกัด
Copyright 2008 CounterService .Design & Developed by Professional Standard Net-Com. All Rights Reserved.