จ่ายค่าเทอมปุ๊บ รับสิทธิ์ปั๊บ ลุ้นรับฟรี! ทุนการศึกษาจากเคาน์เตอร์เซอร์วิส
Update : 2018-12-06 17:54:19
 

จ่ายค่าเทอมปุ๊บ รับสิทธิ์ปั๊บ ลุ้นรับฟรี! ทุนการศึกษาจากเคาน์เตอร์เซอร์วิส

    

"จ่ายค่าเทอมปุ๊บ รับสิทธิ์ปั๊บ"
ลุ้นรับฟรี! ทุนการศึกษาจากเคาน์เตอร์เซอร์วิส

เงื่อนไขกิจกรรม "จ่ายค่าเทอมปุ๊บ รับสิทธิ์ปั๊บ" ลุ้นรับฟรี! ทุนการศึกษาจากเคาน์เตอร์เซอร์วิส

 1. จ่ายค่าเทอมมหาวิทยาลัยที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส ในร้าน 7-Eleven เฉพาะสาขาที่ร่วมรายการเท่านั้น
 2. แจ้งเบอร์โทรศัพท์ (1 บิล ต่อ 1 สิทธิ์) เพื่อรับสิทธิ์ลงทะเบียนร่วมรายการชิงโชค
 3. จับรางวัล ณ บริษัท ลัคกี้วันกรุ๊ป จำกัด (สำนักงานใหญ่) 3/16 ซอยนนทบุรี 48 ถนนสนามบินน้ำ ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 (วันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 14.00 น.)
 4. ประกาศรายชื่อผู้โชคดี วันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 ผ่านช่องทางเว็บไซต์ www.counterservice.co.th และ Facebook Page Counter Service
 5. ของรางวัลที่แจก ได้แก่ ทุนการศึกษา จำนวน 3 รางวัล รางวัลที่ 1 ทุนการศึกษา จำนวน 5,000 บาท / รางวัลที่ 2 ทุนการศึกษา จำนวน 3,000 บาท / รางวัลที่ 3 ทุนการศึกษา จำนวน 2,000 บาท รางวัลมูลค่า 10,000 บาท/มหาวิทยาลัยที่ร่วมรายการ** รวมของรางวัลทั้งหมด มูลค่า 330,000 บาท
 6. ผู้โชคดี 1 ท่าน มีสิทธิ์รับรางวัลสูงสุดเพียง 1 รางวัล
 7. ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสด และไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้
 8. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลมูลค่าตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป ต้องเสียภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ทป. 101/2544
 9. พนักงาน บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน), บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด, บริษัทตัวแทนโฆษณาที่เกี่ยวข้อง, คณะกรรมการดำเนินการและครอบครัว ไม่มีสิทธิ์ร่วมรายการ
 10. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัลให้แก่ผู้โชคดีที่มีหลักฐานครบถ้วน และอยู่ในสภาพสมบูรณ์ เท่านั้น
 11. ผู้ร่วมรายการต้องเก็บใบเสร็จไว้เป็นหลักฐานในการรับรางวัล
 12. ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.counterservice.co.th และ Facebook Page Counter Service
 13. ระยะเวลากิจกรรม เริ่มวันที่ 7 ธันวาคม 2561 – 31 มกราคม 2562
 14. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัลให้กับผู้โชคดีสำรองในลำดับถัดไป ในกรณีที่ติดต่อลูกค้าไม่ได้ 5 ครั้ง
 15. ผู้โชคดียินยอมให้มีการถ่ายทำเพื่อประชาสัมพันธ์แคมเปญในสื่อต่างๆ โดยภาพถ่ายของผู้โชคดีถือเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทเคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด และสามารถนำไปเผยแพร่เพื่อการประชาสัมพันธ์รายการของบริษัทฯ ได้โดยจะไม่เรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น
 16. เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด และขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ราคา และโปรโมชั่น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

  *หมายเหตุ: ในการจับรางวัลจะมีตัวแทนบริษัทฯ และตัวแทนของหน่วยงานราชการ หรือสื่อมวลชน มาร่วมเป็นสักขีพยาน

  ** มหาวิทยาลัยที่ร่วมรายการ: มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี,มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม,มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา,มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา,มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม,มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี,มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์,มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย,มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์,มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์,มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร,มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี,มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จักรพงษภูวนาถ,มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก อุเทนถวาย,มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  บางพระ,มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  จันทบุรี,มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย,มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ,มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก,มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่,มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย,มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง,มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน,มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก, มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์,มหาวิทยาลัยขอนแก่น, มหาวิทยาลัยพะเยา, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, มหาวิทยาลัยสวนดุสิต, มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช, มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช


<< กลับหน้าแรก
 
บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด
เลขที่ 119 อาคาร ธาราสาทร ชั้น 4-6 สาทรซอย 5 ถนน สาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
Call Center : 02-826-7788 © 2006-2 Counter Service Co., Ltd. All Rights Reserved
© ลิขสิทธิ์ โดย บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส™ จำกัด
Copyright 2008 CounterService .Design & Developed by Professional Standard Net-Com. All Rights Reserved.